Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt samarbeid er en integrert del av Hedmark fylkeskommunes oppdrag som regional samfunnsutvikler.

Hedmark fylkeskommune arbeider internasjonalt gjennom Interreg Sverige-Norge, deltakelse i  europeiske prosjekter og programmer, medlemskap i internasjonale nettverk og organisasjoner, og i samarbeid med lokale og regionale Hedmarksaktører.

Nyheter:

Sekretariatsleder Kjell Vaagen i Grensekomiteen Hedmark Dalarna, klima- og energirådgiver Marija Radovanovic Holm i Hedmark fylkeskommune og rådgiver og sivilingeniør Alf Kristian Enger drøftet prosjektet Building Effect i et møte i Hamar i januar.
488 000 svenske kroner til forprosjektet «Building Effect»

Swedish Institute Baltic Sea Unit (SI) bidrar med SEK 438.000 til prosjektet «Building Effect. Resten av forprosjektmidlene ytes av Länsstyrelsen i Dalarna i Sverige med SEK 50.000. Tanken bak prosjektet er å utvikle et konsept for energiøkonomisering i byggesektoren.

Forsker Knut Vareide.
Vareide: - Gjør noe ekstra - som andre ikke gjør

- For å bli en attraktiv tilflyttingskommune, må du gjøre noe ekstra, noe som andre kommuner ikke gjør. Attraktive boligtomter er ikke nok, sier atraktivitetsforsker Knut Vareide.

Nye Interreg-prosjekter for 130 millioner kroner

Det nye Interreg Sverige-Norge-programmet har allerede godkjent seks søknader som berører Hedmark fylke. 

EU-kommisjonen har godkjent nytt Interreg-program

Det nye programmet for Interreg Sverige-Norge 2014-2020 er godkjent av EU-kommisjonen.

Vertskap for Nordisk-baltisk-russisk seminar

Hedmark fylkeskommune er i dag vertskap for et seminar om sysselsetting og arbeidsløshet blant ungdom. 

Musikkstudentene Anne Igeltjørn (til venstre) og Ann Sissel Nilsen flankerer Rookie to Whiz prosjektleder Lisbeth Dahl Berglund, Høgskolen i Hedmark.
Musikkstudenter lærer digital markedsføring

Markedsføring er i rask endring. Penger og oppmerksomhet flyttes fra tradisjonelle til digitale medieløsninger. Musikkstudentene ved Høgskolen i Hedmark arbeidet fredag 13. og lørdag 14. september med noen av musikkindustriens mest etterspurte navn, da engelske Music Ally holdt seminar på Campus Rena.

EU-prosjekt inspirerer

Næringsutviklere, kulturaktører, og innovatører var nylig samlet i Hamar for å høre erfaringer og resultater fra EU-prosjektet I-SPEED. 

Stillbilde av ungdom som hjelper hverandre gjennom hinderløpyen.
Lærte lederskap i hinderløypa

Lederskap i praksis var et av punktene på dagsordenen da Ungt Entreprenørskap Hedmark sammen med UF Dalarna arrangerte et lærerseminar og lederkurs for ungdomsbedriftsledere.

Side 1 av 2 Neste