Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt samarbeid er en integrert del av Hedmark fylkeskommunes oppdrag som regional samfunnsutvikler.

Hedmark fylkeskommune arbeider internasjonalt gjennom Interreg Sverige-Norge, deltakelse i  europeiske prosjekter og programmer, medlemskap i internasjonale nettverk og organisasjoner, og i samarbeid med lokale og regionale Hedmarksaktører.

Nyheter:

Hedmark fylkeskommune i Regio Stars-nominert prosjekt

Interreg IVC-prosjektet ISPEED, der Hedmark fylkeskommune var en av partnerne, er nominert til RegioStarsAwards 2017.

Ny rapport om fylkeskommunenes europeiske arbeid

En ny rapport som ble publisert ved utgangen av 2016, gir en samlet oversikt over det europeiske arbeidet fylkeskommunene gjør, og hvordan samarbeidet styrker samfunnsutviklerrollen.

Sekretariatsleder Kjell Vaagen i Grensekomiteen Hedmark Dalarna, klima- og energirådgiver Marija Radovanovic Holm i Hedmark fylkeskommune og rådgiver og sivilingeniør Alf Kristian Enger drøftet prosjektet Building Effect i et møte i Hamar i januar.
488 000 svenske kroner til forprosjektet «Building Effect»

Swedish Institute Baltic Sea Unit (SI) bidrar med SEK 438.000 til prosjektet «Building Effect. Resten av forprosjektmidlene ytes av Länsstyrelsen i Dalarna i Sverige med SEK 50.000. Tanken bak prosjektet er å utvikle et konsept for energiøkonomisering i byggesektoren.

Forsker Knut Vareide.
Vareide: - Gjør noe ekstra - som andre ikke gjør

- For å bli en attraktiv tilflyttingskommune, må du gjøre noe ekstra, noe som andre kommuner ikke gjør. Attraktive boligtomter er ikke nok, sier atraktivitetsforsker Knut Vareide.

Nye Interreg-prosjekter for 130 millioner kroner

Det nye Interreg Sverige-Norge-programmet har allerede godkjent seks søknader som berører Hedmark fylke. 

EU-kommisjonen har godkjent nytt Interreg-program

Det nye programmet for Interreg Sverige-Norge 2014-2020 er godkjent av EU-kommisjonen.

Vertskap for Nordisk-baltisk-russisk seminar

Hedmark fylkeskommune er i dag vertskap for et seminar om sysselsetting og arbeidsløshet blant ungdom. 

Musikkstudentene Anne Igeltjørn (til venstre) og Ann Sissel Nilsen flankerer Rookie to Whiz prosjektleder Lisbeth Dahl Berglund, Høgskolen i Hedmark.
Musikkstudenter lærer digital markedsføring

Markedsføring er i rask endring. Penger og oppmerksomhet flyttes fra tradisjonelle til digitale medieløsninger. Musikkstudentene ved Høgskolen i Hedmark arbeidet fredag 13. og lørdag 14. september med noen av musikkindustriens mest etterspurte navn, da engelske Music Ally holdt seminar på Campus Rena.

Side 1 av 2 Neste