EU-kommisjonen har godkjent nytt Interreg-program

Det nye programmet for Interreg Sverige-Norge 2014-2020 er godkjent av EU-kommisjonen.

 

Første runde med innsending av prosjektsøknader forventes å bli i månedsskiftet februar/mars 2015.

 

Parallelt med programoppstart vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreta oppnevning av representanter til overvåkningskomiteen og styringskomiteen for Indre Skandinavia.

 

Videre vil det på norsk side bli innført en digital søknadsprosess gjennom regionalforvaltning.no. Denne plattformen åpnes rundt 15. januar 2015.

 

Regional medfinansiering fra Hedmark fylkeskommune – se regionalforvaltning.no under støtteordning Hedmark.