Hedmark fylkeskommune i Regio Stars-nominert prosjekt

Interreg IVC-prosjektet ISPEED, der Hedmark fylkeskommune var en av partnerne, er nominert til RegioStarsAwards 2017.

Interreg IVC-prosjektet I-SPEED (Information Society Policies for Sustainable European Economic Development) ble gjennomført i perioden 2010-2012 og satte fokus på behovet for økt bevissthet blant beslutningstakere om potensialet for å forbedre offentlige tjenester og skape vekst i reiselivsindustrien gjennom digitalisering. Nå er prosjektet nominert som en av finalistene i Regiostars Award 2017. Hedmark fylkeskommune var norsk partner.

Prosjektet ble gjennomført i et europeisk partnerskap med 10 regioner og byer.  Venezia var lead partner, og med i partnerskapet var både turistdestinasjonene  Roma-provinsen, Kreta og Galicia. I prosjektet ble det arbeidet med både digital markedsføring, ikt som er verktøy i reiselivet, ikt-infrastruktur og regionalt samarbeid innen reiselivet.

Prosjektet er nå plukket ut av Interreg Europa og blitt nominert til RegioStarsAwards, hvor vinneren kåres under European Week of Regions and Cities 2017 i Brussel. Gjennom RegioStars konkurransen ønsker EU-kommisjonen å rette søkelyset mot gode eksempler på regional utvikling. Særlig legges det vekt på å synliggjøre originale og innovative prosjekter med overføringsverdi og som kan inspirere til innsats i andre regioner.