Internasjonalt klima- og energisamarbeid

Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer og kan kun løses gjennom samarbeid over region- og landegrenser.

Internasjonalt samarbeid er en del av Hedmark fylkeskommunes klima- og energipolitikk og Interreg Sverige-Norge programmet et viktig virkemiddel.

Informasjon om prosjekter og satsninger:

Energieffektive bygg

Forprosjektet "Building Effect» skal utvikle et konsept for energiøkonomisering i byggesektoren.

Energiråd Innlandet

Energiråd Innlandet er et regionalt kompetansesenter for Hedmark og Oppland innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi. Kontoret ble Norges første regionale energikontor med støtte fra EU.

Reduserer klimagassutslipp gjennom bærekraftig verdiskapning

Interreg Sverige-Norge prosjektet ecoINSIDE skal redusere klimagassutslipp og etablere en ledende klynge innen klimadrevet utvikling i Indre Skandinavia.

Mot en fossiluavhengig bilpark

Interreg Sverige-Norge prosjektet Green Drive Region har et mål om at 10 prosent av alle personbiler i regionen skal være fossiluavhengig innen slutten av 2018.