Energieffektive bygg

Forprosjektet "Building Effect» skal utvikle et konsept for energiøkonomisering i byggesektoren.

Initiativet til prosjektet har kommet gjennom et partnerskap bestående av Hedmark fylkeskommune, Länsstyrelsen i Dalarna, Tallin Science Park Tehnopol og Sustainable Infrastructure Cluster Krakow. Grensekomiteen Hedmark-Dalarna har prosjektet i sin handlingsplan for 2016.

Swedish Institute Baltic Sea Unit (SI) bidrar med SEK 438.000 til prosjektet og resten av forprosjektmidlene ytes av Länsstyrelsen i Dalarna i Sverige med SEK 50.000.

Partnerne ønsker at forprosjektet skal ende i en søknad om et hovedprosjekt basert på Interregmidler gjennom Østersjøprogrammet (Interreg Baltic Sea Region 5B).

Sivilingeniør Alf Kristian Enger er engasjert som prosjektleder av Hedmark fylkeskommune gjennom Grensekomiteen Hedmark-Dalarna for å arbeide med forprosjektet. Hedmark fylkeskommune er offisiell partner i forprosjektet.

Ved siden av å forberede grunnen for et prosjektkonsept, er hensikten å få på plass et bredere partnerskap av prosjektdeltakere fra Østersjø-landene med ideen å utvikle et konsept for energiøkonomisering i byggesektoren.