Energiråd Innlandet

Energiråd Innlandet er et regionalt kompetansesenter for Hedmark og Oppland innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi. Kontoret ble Norges første regionale energikontor med støtte fra EU.

Foto: iStock

Energiråd Innlandet er et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Eidsiva Energi, og ble offisielt åpnet 1. september 2009.

Hensikten med satsingen er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom å øke kunnskapen og bevisstheten om effektiv energibruk og bruk av fornybar energi i Innlandet.

Fram til september 2012 var Energiråd Innlandet tilknyttet EUs energiprogram Intelligent Energy Europe (IEE), en del av løsningen for å oppnå Europas målsetting "20/20/20 i 2020" – det vil si at vi innen 2020 skal oppnå 20 % reduksjon i EUs klimagassutslipp sett i forhold til 1990-nivå, 20 % fornybar energi i energimiksen og 20 % energieffektivisering.

Energiråd Innlandet har i dag en rekke internasjonale partnere og deltar i flere europeiske nettverk og prosjekter.