Reduserer klimagassutslipp gjennom bærekraftig verdiskapning

Interreg Sverige-Norge prosjektet ecoINSIDE skal redusere klimagassutslipp og etablere en ledende klynge innen klimadrevet utvikling i Indre Skandinavia.

Sammen med et bredt norsk-svensk partnerskap skal hedmarkspartnerne Tretorget, Energiråd Innlandet, Regionrådet for Sør-Østerdal, Østlandsforskning, Hedmark kunnskapspark, Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad, Magnor Næringshage, HIAS og Trysil kommune fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia.

Foruten hedmarksaktørene er kunnskapsbyen Lillestrøm, Det kongelige selskap for Norges Vel, Norsk Solenergiforening, Institutt for energiteknikk, NMBU, Hurdal kommune, Aurskog-Høland kommune, ØRAS, EGE, Greengas, ROAF, Asplan Viak, Multiconsult, FUSen, Bellona, HIOA, NTNU (Høgskolen i Gjøvik), Klima- og energilaboratoriet på Otta/Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, Arvika kommune, Karlstads universitet, ByggDialog Dalarna og Högskolan Dalarna partnere i prosjektet.

Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene på områdene solenergi og energisystemer, bærekraftige bygg og handtering av restressurser. Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer.

Prosjektpartene vil utnytte ulik spisskompetanse og etablere samarbeid mellom nærings-, forsknings- og innovasjonsmiljøer over grensen. Innen solenergi og energisystemer, bærekraftige bygg og avfall og restressurser finnes grunnlag for nye partnerskap og potensial for å skape grenseregional merverdi. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna og Värmland.