Internasjonalt orientert reiseliv som vekstnæring

Interreg Sverige-Norge prosjektet Scandinavian Mountains  er en grenseoverskridende satsing på bærekraftig og internasjonalt orientert
reiseliv som vekstnæring i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal).

Prosjektet arbeider med eksportmodne foretak og destinasjoner, lokalt entreprenørskap, bærekraft og sertifisering og offentlig infrastruktursamarbeid.