Legger til rette for bedriftssamarbeid og internasjonalisering

Gjennom Interreg Europa-programmet  samarbeider Hedmark fylkeskommune med europeiske regioner for å legge til rette for innovasjons- og internasjonaliseringsprosjekter for små- og mellomstore bedrifter.

Foto: Interreg Europe

Lokale og regionale myndigheter i hele Europa er målgruppe for EU-programmet Interreg Europa. Programmet har som målsetting å utvikle og forbedre lokal og regionalpolitikk gjennom erfaringsdeling og  kunnskapsoverføring.

Hedmark fylkeskommune er partner Interreg-Europa -prosjektet KISS ME og vil gjennom prosjektet arbeide med å legge til rette for styrking av bedrifters innovasjonsevne gjennom grenseoverskridende samarbeid. I INSIDE-OUT EU, er målet å se på og utvikler gode virkemidler for internasjonalisering av små- og mellomstore bedrifter.