Musikkbransje med muligheter

Gjennom Interreg Sverige-Norge prosjektet «Music Innovation Network Inner Scandinavia» (MINS), har Høgskolen i Hedmark og Karlstad universitet startet forskning, utdanning og bransjeutvikling innen kreative bransjer, med spesielt fokus på musikkbransjen.

Music Innovation Network Inner Scandinavia skal med utgangspunkt i musikkstudiene ved HiHm avd. Rena, Karlstads Universitet og internasjonale partnere i Manchester, Nashville og ved New York University, støtte forskning, innovsjon og samarbeid i musikkbransjen i grenseregionene.

Media, underholdning og musikk spiller en stadig viktigere rolle for økonomi og verdiskaping i en digitalisert og globalisert verden. I prosjektet inngår støtte til utdanninger, studentutveksling, mentorprogram, utvikling av bransjenettverk og bedriftsetableringer.

Prosjektet er et samarbeid mellom Karlstads universitet, Høgskolen i Hedmark og Studiefrämjandet og skal gjennom forskning, høyere utdanning og bedriftssamarbeid innen musikk og media, bidra til etablering av nye, internasjonalt orienterte næringer i grenseregionene.

Les mer om prosjektet på Interreg.no