Samarbeid for synliggjøring

Interreg Sverige-Norge prosjektet  «Internasjonalisering, Destinasjonsutvikling og Attraksjonskraft (IDA)» IDA - Internasjonalisering, Destinasjonsutvikling og Attraksjonskraft gjør reiselivsnæringen i Hedmark mer synlig. 

Besøks- og opplevelsesnæringen preges i dag av hard konkurranse, og mange små og mellomstore reiselivsbedrifter har vansker med å hevde seg på det internasjonale markedet.

I prosjektet IDA samarbeides det om tiltak som fremmer bedrifts-, produkt- og markedsutvikling og som skal øke forutsetningene for flere livskraftige og attraktive reiselivsbedrifter.