Sysselsetting og innflytting i Fjellregionen

Interreg Sverige-Norge prosjektet Scandinavian Heartland Business Imrpovement er et samarbeid mellom Fjellregionen i Norge og Dalarna i Sverige for å øke sysselsetting og innflytting.

Prosjektet støtter bedrifter og kommuner i deres innovasjonsarbeid.

Prosjektpartene skal legge til rette for økt innflytting og sysselsetting gjennom forskning, internasjonalisering, utnytte verdiskapingspotensialet blant flyktninger og livsstils-immigranter og skape nye samarbeidsformer mellom bedrifter og offentlig sektor. Prosjekteiere er Regionrådet for Fjellregionen og Länsstyrelsen i Dalarna