Internasjonalt utdannings- og ungdomssamarbeid

De videregående skolene i Hedmark har et bredt internasjonalt samarbeid.

Internasjonalisering i skolen styrker elevenes språk og kulturkompetanse og gir motivasjon og nye faglige perspektiver.

Interreg Sverige-Norge programmet er et viktig virkemiddel for utvikling av studietilbud i Hedmark, for samarbeid mellom skole og næringsliv og for kompetanseutvikling innen viktige områder for lokalt og regionalt næringsliv.

Informasjon om prosjekter og satsninger:

IB-linje ved Elverum videregående skole

Elverum videregående skole er en IB World School, og tilbyr den internasjonalt anerkjente utdanningen IB Diploma Programme.

Ungdommens fylkesting som internasjonal arena

Medlemmene i ungdommens fylkesting i Hedmark får gjennom ungdomssamarbeid i organisasjonene BSSSC, AER og
Østlandssamarbeidet mulighet til å delta på ulike internasjonale arenaer og prosjekter.

Med Europa som læringsarena

Internasjonalt Servicekontor gir lærlinger fra Hedmark og Oppland muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa

Kompetansetilførsel til bygg-sektoren

Interreg Sverige-Norgeprosjektet Grenseløst VADH (Värmland, Akershus, Dalarna, Hedmark), der Trysil videregående skole er partner, skal bidra til kompetanseutvikling og mobilitet i byggesektoren.

Samarbeid mellom skole og næringsliv

Interreg Sverige-Norge prosjektet «Grenseløst entreprenørskap» skal styrke kvaliteten på ungdomsbedrifter gjennom samarbeid og nettverk med næringslivet.