Kompetansetilførsel til bygg-sektoren

Interreg Sverige-Norgeprosjektet Grenseløst VADH (Värmland, Akershus, Dalarna, Hedmark), der Trysil videregående skole er partner, skal bidra til kompetanseutvikling og mobilitet i byggesektoren.

Foto: Trysil videregående skole

Grenseløst VDAH har som overordnet målsetting å utvikle en samarbeidssstruktur for byggebransjen som sikrer fremtidig tilførsel av kompetanse.

VADH-prosjektets målgrupper er ungdom med interesse for byggesektoren, elever i videregående skoler, lærlinger, ufaglærte, lærere, skoleledere, studenter, bedrifter i bygg- og anleggssektoren, bransjeorganisasjoner og offentlige aktører med ansvar for utdanningssystemet.

Prosjektet prioriterer tiltak innen temaene rekruttering, samhandling mellom skoler og næringsliv, livslang læring og mobilitet