Med Europa som læringsarena

Internasjonalt Servicekontor gir lærlinger fra Hedmark og Oppland muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa

Internasjonalt servicekontor for lærlinger er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Årlig sendes om lag 60 lærlinger ut til ulike land i Europa. Målet er å stimulere til økt internasjonalt samarbeid for lærlinger og lærebedrifter i regionen.

I tillegg til utenlandsopphold for lærlinger, tilbyr kontoret instuktører/veiledere muligheten til å reise ut og besøke sin lærling. Tilbudet er finansiert gjennom EU-programmet Erasmus+.

Les mer om internasjonalt servicekontor på kontorets nettside.