Samarbeid mellom skole og næringsliv

Interreg Sverige-Norge prosjektet «Grenseløst entreprenørskap» skal styrke kvaliteten på ungdomsbedrifter gjennom samarbeid og nettverk med næringslivet.

Prosjektet Grenseløst Entreprenørskap er et omfattende og grenseoverskridende samarbeid mellom skole, arbeids- og næringsliv i Indre Skandinavia.

Målsettingen er å stimulere til innovative og nyskapende samarbeid som kan legge til rette for en felles entreprenøsrkapskultur i skjæringspunktet mellom de videregående skolene og næringslivet i regionen.

Utgangspunktet for prosjektet er de såkalte ungdomsbedriftene, hvor elevene i løpet av ett skoleår driver egne virksomheter med støtte fra rådgivere og entreprenører i regionen. I løpet av prosjektperioden er det beregnet at 11 400 elever vil være engasjert i til sammen 2 850 ungdomsbedrifter.