Ungdommens fylkesting som internasjonal arena

Medlemmene i ungdommens fylkesting i Hedmark får gjennom ungdomssamarbeid i organisasjonene BSSSC, AER og
Østlandssamarbeidet mulighet til å delta på ulike internasjonale arenaer og prosjekter.

Les mer om internasjonal ungdomsdeltakelse på Østlandssamarbeidet sin side.