Musikkstudenter lærer digital markedsføring

Markedsføring er i rask endring. Penger og oppmerksomhet flyttes fra tradisjonelle til digitale medieløsninger. Musikkstudentene ved Høgskolen i Hedmark arbeidet fredag 13. og lørdag 14. september med noen av musikkindustriens mest etterspurte navn, da engelske Music Ally holdt seminar på Campus Rena.

Musikkstudentene Anne Igeltjørn (til venstre) og Ann Sissel Nilsen flankerer Rookie to Whiz prosjektleder Lisbeth Dahl Berglund, Høgskolen i Hedmark.

Musikkstudentene Anne Igeltjørn (til venstre) og Ann Sissel Nilsen flankerer Rookie to Whiz prosjektleder Lisbeth Dahl Berglund, Høgskolen i Hedmark.

Foto: Erik Hagen

Peer Jacob Svenkerud, Dekan ved Høgskolen i Hedmark Campus Rena, åpnet seminaret med at Rena for anledningen var i front av markedsføringsfaget. Digital markedsføring er enda bare i starten.

For Bachelorstudentene på Music Management og Music Production, ble denne helgen en god mulighet til å forstå gjennomslagskraften til digitale medier, gitt at de benyttes på riktig måte. Den nye mediehverdagen kan summeres opp som multi-skjerm og multi-plattform. Det vil si at stadig fler kommuniserer via så vel TV, PC, nettbrett som smarttelefon. Fler plattformer tas stadig i bruk og antall brukere øker.

Bare Facebook har nå 1,1 milliard brukere, mens Twitter har 288 millioner aktive. I tillegg kommer Instagram, Spotify, SMS, epost og mange andre. På YouTube lastes det opp 100 timer innhold hvert minutt. Dette betyr også at det kreves kompetanse for å komme i gjennom mediestøyen og vinne brukere sin oppmerksomhet. 

Arrangementet var et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Karlstads Universitet og Interreg Sverige-Norge prosjektet «Rookie to Whiz» som skal stimulere utvikling av en næringsklynge for musikk i grenseregionene i Indre Skandinavia – Hedmark, Akershus, Østfold, Värmland og Dalarna.

Les mer om prosjektet på http://www.rookietowhiz.com og Interreg Sverige-Norge på www.interreg-sverige-norge.com

Bransjeutvikler i Rookie to Whiz, Katrine Clausen Fredheim

 Karim Fanous fra Music:)Ally foreleser om den nye og den gamle tid