Nye Interreg-prosjekter for 130 millioner kroner

Det nye Interreg Sverige-Norge-programmet har allerede godkjent seks søknader som berører Hedmark fylke. 

Bilde av styringskomiteen.

Dette er styringskomiteen for programmet Indre Skandinavia: Lena Olsson (Region Dalarna),Claes Pettersson (komitéleder, Region Värmland), Kurt Podgorski (Region Dalarna), Per-Gunnar Sveen (Hedmark fylkeskommune), Lars Salvesen (Akershus fylkeskommune), Per-Anders Westhed (Region Dalarna), Johanna Söderberg (Region Värmland), Fredrik Larsson (Region Värmland), Ann-Katrin Järåsen (Region Värmland), Helge Thommassen (Hedmark fylkeskommune), Olav Moe (Østfold fylkeskommune), Anne Karin Torp Adolfsen (nestleder, Hedmark fylkeskommune) og Joel Olawunmi Ene (Akershus fylkeskommune).

Foto: Erik Hagen

 

 

Interreg Sverige-Norge 2014-20 er et formelt sjuårig samarbeid mellom fylkeskommunene ved grensen, de svenske naboregionene, begge lands regjeringer og EU.

Målet med Sverige-Norge-programmet er å møte de viktigste grenseoverskridende utfordringene i en sammensatt grenseregion som strekker seg fra storbyområder rundt Oslo og Göteborg til fjellområder i nord. Hedmark er tilknyttet delprogrammet Indre Skandinavia sammen med Øvre- og Nedre Romerike i Akershus, Indre Østfold og Dalarnas- og Värmlands län.

 

Programmet for Indre Skandinavia har fem tematiske innsatsområder:

 • Innovative miljøer
 • Små og mellomstore foretak
 • Natur og kulturarv
 • Bærekraftig infrastruktur
 • Sysselsetting

 

Så langt er det godkjent seks grenseoverskridende prosjekter med et samlet budsjett på 130 millioner norske- og svenske kroner. Alle seks prosjektene er brede, framtidsrettede og kunnskapsintensive initiativer innen vitale politikkområder for grenseregionene; forskning og innovasjon, klima, universitet og høgskole, bioøkonomi, entreprenørskap og internasjonalisering.

 

Dette er prosjektene:

 • Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) 2015-2018
 • IMTRIS (Innovasjon med tre i region Indre Skandinavia)
 • Eco INSIDE
 • Grenseløst entreprenørskap – entreprenørskap mellom skole og næringsliv over landegrenser
 • Scandinavian Mountains – internasjonal reiselivsnæring i SITE-regionen
 • Green Drive Region