Om INTERREG Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge er et kontraktfestet samarbeid mellom norske grensefylker, svenske grense-län, nasjonalstatene og EU. 

Interreg Sverige-Norge programmet gir grenseregionene mulighet til effektivt å skape resultater gjennom samfinansiering og samhandling på prioriterte områder, med utgangspunkt i felles saker, behov og problemer. Aktivitetene finansieres av den europeiske unionen, den norske regjeringen og av grensefylkene selv.