Evalueringer

Evalueringer

Interreg-programmene evalueres før, underveis og etter fullført programperiode. Evalueringene skal samle erfaringer og sikre læring og blant annet bidra til effektivitet, likebehandling og transparens i forvaltningen. Evalueringene av Interreg Sverige-Norge samarbeidet siden 2003 er:

 

- Grenseoverskridende samarbeid har gitt mersmak. Sluttevaluering av Interreg IIA indre skandinavia 1995-1999 (NUTEK 005-2003)

- I brytpunkten mellan två roller. Halvtidsevaluering av Interreg IIIA Sverige-Norge (NUTEK 012-2004)

- EU:s strukturfonder – ett verktyg för regional utveckling. Erfarenheter i halvtid 2000-2006 (NUTEK 039-2004)

- NOREG I EUROPA – om norsk deltaking i INTERREG-program (NIBR 2005:107)

- The Cross-Border Cooperation between Sweden and Norway – Interreg A Territorial Impacts 1994-2006. INTERREG IV A 2007-2013 – Following a path of Innovation (IGOT – Centro de Estudos Geográficos, University of Lisbon 2010)

- Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid (Rapport IRIS – 2011/067)

- INTERREG – A Inner Scandinavia. Cross-border development partnership. Priorities and achievements 2007-2010. (IGOT – Centro de Estudos Geográficos, University of Lisbon 2011)