Prioriterte områder

 

Prioriterte områder

Grenseregionenes felles aktiviteter for å nå målene om økt attraktivitet og konkurransekraft er fordelt på fem politikkområder:

  • Innovative miljøer
  • Små og mellomstore foretak
  • Natur og kulturarv
  • Bærekraftig infrastruktur
  • Sysselsetting

 

Prosjektoversikt

En oversikt over alle hittil finansierte prosjekter i Interreg Sverige-Norge 2014-2020 finnes i «Prosjektbanken» til nettstedet www.interreg.no. Søket gjøres ved å definere Programperiode Interreg V, Programområde A/ENPI og Program Sverige-Norge: Indre Skandinavia

 

Rapporter fra prosjektene

En alternativ oversikt finnes på Sverige-Norge programmets hjemmeside www.interreg-sverige-norge.com under «Prosjekt.» Her finnes informasjon om både pågående prosjekt og kopier av sluttrapportene fra gjennomførte og ferdig avstemte prosjekter.

 

Innsyn - løpende framdrift

I løpet av prosjektenes gjennomføring, rapporterer eierne jevnlig om framdriften og økonomien til Interreg-sekretariatet. For norsk forvaltning sitt delområdet Indre Skandinavia, er disse rapportene offentlig tilgjengelige i Hedmarks fylkeskommunes arkiv.