Politisk styring og administrasjon 2014-2020

Politisk styring og administrasjon i programperioden 2014-2020.

Styringskomiteen for delområdet Indre Skandinavia:

Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder, Hedmark fylkeskommune.

Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd, Hedmark fylkeskommune.

Helge Thomassen, fylkestingsrepresentant, Hedmark fylkeskommune.

Lars Salvesen, fylkesvaraordfører, Akershus fylkeskommune.

Jan Sandal, fylkestingsrepresentant, Akershus fylkeskommune.

Olav Moe, fylkestingsrepresentant, Østfold fylkeskommune.