Programmets finansiering

 

 

Programmets finansiering

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 er finansiert av den europeiske union, den norske stat og grenseregionene. Bidraget fra det europeiske regionale utviklingsfondet (ERUF) er 47 millioner euro. Värmland og Dalarna bidrar med til sammen 47 millioner euro. Regjeringen av Kommunal- og  moderniseringsdepartementets andel er 26 millioner euro og grensefylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag bidrar også med til sammen 26 millioner euro.