AEBR (Association of European Border Regions)

AEBR er en organisasjon for Europas grenseregioner og arbeider for å fremme grenseregionenes interesser.

AEBR omfatter 90 medlemmer som representerer mer enn 200 samarbeidende grenseregioner over hele Europa. Hedmark fylkeskommune ble medlem i 2004.

AEBR arbeider på vegne av Europas grenseregioner for å belyse grenseregionenes spesielle utfordringer, muligheter og hindringer en nasjonsgrense betyr for grenseregional utvikling, herunder å presentere disse for nasjonale myndigheter, EU og Europarådet slik at grensehindringer elimineres for å oppnå en harmonisk og balansert utvikling i Europa.

For Hedmark fylkeskommune gir medlemskap tilgang til kunnskap om grenseregionale problemstillinger på nasjonalt og europeisk nivå og støtte til utvikling av de grenseoverskridende samarbeidsprogrammene INTERREG.