BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation)

120 regionale myndigheter i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Estland, Latvia, Litauen, Russland og Tyskland samarbeider for å fremme Østsjø-regionens interesser.

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon der alle regioner i landene rundt Østersjøen har mulighet til å delta.

Organisasjonen har nær kontakt til Østersjørådet, som er den nasjonale samarbeidsorganisasjonen. BSSSC har som mål å fremme regionene i Østersjøen sine interesser overfor nasjonale myndigheter i de ulike landene og overfor EU-systemet.

Østlandssamarbeidet koordinerer de norske østlandsfylkenes deltakelse.