Euromontana

Euromontana er en europeisk tverrsektoriell organisasjon for samarbeid og utvikling i fjellområdene i Europa.

Hedmark fylkeskommune deltar i Euronontana sammen med regionale og nasjonale fjellregionorganisasjoner fra hele Europa.

Organisasjonen består av 65 regionale myndigheter og sammenslutninger fra 18 land i Europa. Målet til organisasjonen er å profilere og markedsføre livskraftige fjellområder samt fremme bærekraftig utvikling og livskvalitet i fjellområdene.