Østlandssamarbeidet

Ett av Østlandssamarbeidets fem satsningsområder i perioden 2016-2019 er europapolitisk arbeid.

Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de syv fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Oslo kommune.

Et av fem satsningsområder for perioden 2016-2019 er Europapolitisk arbeid. Hovedfokus for det Europapolitiske samarbeidet innenfor Østlandssamarbeidet er påvirkning av regionalpolitikken i Europa og deltakelse i internasjonale utviklingsprogram og prosjekter som er til nytte for regionen, samt arbeidsdeling når det gjelder deltakelse i ulike internasjonale fora.

Gjennom Østlandssamarbeidets Europapolitiske samarbeid treffes både administrative og politiske representanter fra fylkene jevnlig og forumet er en nyttig arena for erfarings- og kunnskapsutveksling fylkene imellom