Osloregionens Europakontor

Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid.

Osloregionens Europakontor (ORE) formidler europeiske kontakter, tilbyr kompetansebygging, prosjektveiledning og målrettet EU- og EØS-informasjon.

Kontoret ligger sentralt i Brussel med kort avstand til EU-institusjonene, andre regionskontorer samt en rekke interesse- og bransjeorganisasjoner.