Vertskap for Nordisk-baltisk-russisk seminar

Hedmark fylkeskommune er i dag vertskap for et seminar om sysselsetting og arbeidsløshet blant ungdom. 

Hedmark fylkeskommune er i dag vertskap for et seminar med deltakere fra Sverige, Russland, Danmark, Tyskland, Estland, Latvia og Litauen.

Foto: Gaute Moen

 

Seminaret er en del av prosjektet ComUnYouth som er finansiert og ledet av Nordisk Ministerråd. Det er deltakere fra Sverige, Russland, Danmark, Tyskland, Estland, Latvia og Litauen.

 

Lang grense

Fylkesråd Lasse Juliussen åpnet seminaret. Han understreket at temaet er viktig. Videre understreket han at Hedmark har en lang grense mot Sverige og at det er naturlig å sette fokus på muligheter og utfordringer et integrert arbeidsmarked gir.

 

Diskuterer ulike spørsmål

Temaet på seminaret er «Free movement of labor in Cross Border regions – New possibilities and risks. “Arbeidskraft i grenseregioner – nye muligheter og utfordringer», og spørsmål som blir diskutert er:

 

  • Hvilke hindre finnes for et godt integrert grenseregionalt arbeidsmarked?
  • Representerer fri bevegelse av arbeidskraft en utfordring eller en mulighet?
  • Hvordan kan grenseregioner samarbeide om å utnytte mulighetene et integrert arbeidsmarked gir?
  • Kan et integrert grenseregionalt arbeidsmarked bidra til at ungdom bosetter seg i regionen?

 

Hindre arbeidsløshet

I tillegg blir ulike politiske virkemidler og tiltak diskutert for å hindre arbeidsløshet blant ungdom. Det blir arbeidet med ungdomsarbeidsledighet og utsatte grupper, jobbskaping og entreprenørskap i grenseregioner og utdanning og ungdomsarbeidsløshet.   

 

Østersjø- og Barentsregionen

Prosjektet “ComUnYouth” dreier seg om å forebygger arbeidsløshet blant ungdom i grenseregioner i Østersjø- og Barentsregionen. Prosjektpartnerne vil møtes i Hamar og dele erfaringer og diskutere tiltak.

 

Projektet ComUnYouths hjemmeside