Ansatte ved Kultur, Bibliotek og Kompetanse

Kontaktinformasjon og arbeidsfelt. 

Ansatt

Ansvarsområde

Bilde

Randi Langøigjelten

Fylkessjef Kultur, bibliotek og kompetanse
randi.langoigjelten@hedmark.org
625 44 427 / 415 21 414

 • Lederoppgaver
 • HMS oppgaver
 • IKA-Øst IKS

Øyvind Midtskogen

Ass. fylkessjef
oyvind.midtskogen@hedmark.org
625 44 426 / 992 56 474

Lars Gotaas

Seniorrådgiver
lars.gotaas@hedmark.org
625 44 432 / 411 06 913

 • Fysisk aktivitet
 • Friluftsliv
 • Spillemidler
 • Sykkel

Mostafa Pourbayat

Rådgiver
mostafa.pourbayat@hedmark.org
625 44 422 / 986 31 571

 • Flerkulturelt arbeid

Bjørn Westad

Rådgiver
bjorn.westad@hedmark.org
625 44 003 / 952 13 157

Generelle Kulturmidler 

 • Forvaltning av tilskudd

Camilla Øien Østmo

Sekretær
camilla.ostmo@hedmark.org
625 44 339 / 906 50 741

 • Merkantile oppgaver
 • Kulturkort for ungdom
 • Barne- og ungdomsaktivitet 
  • Forvaltning av tilskudd til
   fylkesledd av frivillige organisasjoner

Kari Nilssen

Seniorrådgiver
kari.nilssen@hedmark.org
625 44 446 / 480 74 327

 • Idrett
 • Idrettsanlegg 
  • Forvaltning av tilskudd fra Spillemiddelordningen
 • Mesterskapsstøtte
 • Idrettsstipend

Kjersti Rønning Huber

Konsulent
kjersti.ronning.huber@hedmark.org
625 44 428 / 948 11 726

 • Idrett
 • Fysisk aktivitet
 • Ungdoms OL 2016

Jørn Øversveen

Rådgiver
jorn.oversveen@hedmark.org
625 44 525 / 413 36 912

Linda Stewart

Seniorrådgiver
linda.stewart@hedmark.org
625 44 082 / 469 55 207

 • Kulturbygg 
  • Forvaltning av tilskudd fra Spillemiddelordningen
 • Museumssaker
 • IKA Øst iks

Lise Cathrine Pedersen

Prosjektleder 
lcp@hedmark.org
41 57 47 91

 • Kulturkort for ungdom 
 • Økonomi

Berit Strømshoved

Faglig leder fylkesbiblioteket
berit.stromshoved@hedmark.org
41 64 81 57

 • Fagansvarlig bibliotek
 • Prosjektutvikling, -veiledning og -samarbeid
 • Saksbehandling- bibliotekfaglige henvendelser, tilskudd, planverk
 • Statistikk
 • Transportordning
 • Publisering/kommunikasjon

Elin Gammelmo

Rådgiver
elin.gammelmo@hedmark.org
48 14 29 52

 • Kontakt mot bibliotek i videregående skole
 • Kontakt for Mikromarc
 • Formidling

Amund Haugen Steinbakken

Rådgiver 
amund.haugen.steinbakken
@hedmark.org
90 47 62 23

 • Prosjektutvikling, -veiledning og -samarbeid
 • Formidling
 • Kontakt leseombudsordningen
 • Kontakt mot folkebibliotekene

Kirsti S. Kristiansen

Sekretær
kirsti.kristiansen@hedmark.org
90 67 48 06

 • Merkantile oppgaver - regnskap
 • Kurs/arrangementer– tilrettelegging
 • Kontakt for Bibliofil, samsøk Hedmark
 • Innkjøp e-bøker
Kirsti S. Kristiansen
Ansatte ved Kultur, bibliotek og kompetanse