Fagområder

Bilde ikke tilgjengelig Effekt av ungdoms-OL i Norge

Unge ledere på kurs blir fulgt opp mot Ungdoms-OL og lokale arrangementer gjennom en egen mentorordning. Dag Vidar Hanstad, Sport Management Norges Idrettshøgskole, har utarbeidet en rapport fra Lederkurs ungdom på Elgstua Elverum 25.-27. april.

Bilde ikke tilgjengelig Ungdoms-OL 2016

Idrett - kultur - Læring
av, for og med ungdom

  • 12. – 21. februar 2016      
  • 1100 ungdommer i alderen 15-18 år
  • 70 nasjoner
  • 70 medaljeøvelser
  • 2200 frivillige
Rom for kultur i Hedmark

Prosjektet "Rom for kultur i Hedmark" har som mål å utvikle gode arenaer for kulturlivet i Hedmark. Prosjektet vil kartlegge alt fra store kulturhus til små forsamlingslokaler og samfunnshus. Kommunene og fylkeskommunen vil dermed få en fullstendig oversikt over hvor alle kulturarenaene befinner seg, og hvem som eier/forvalter dem.
Se også: https://www.facebook.com/RomforkulturiHedmark

Den kulturelle spaserstokken
Den kulturelle spaserstokken

Målet med tilskuddet fra den Den kulturelle spaserstokken, som fylkeskommunen overfører til kommunene, er å bidra til gode kunst- og kulturtilbud for eldre.

Kultur på tur
Kultur på tur

Prosjektet Kultur på tur ønsker å tilgjengeliggjøre gode, varierte kulturtilbud på flere steder i alle kommuner i Hedmark. Vi håper dermed å kunne glede flere og nye publikumsgrupper med inspirerende opplevelser der folk bor. Et aktivt og mangfoldig kunst- og kulturliv av høy kvalitet er målet for Hedmark fylkeskommunes kultursatsing. Kultur på tur vil være med på å oppnå dette målet.

Bilde ikke tilgjengelig Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt utviklingstiltak for mer kunst og kultur i skolen. Målet er at elevene skal få lettere tilgang og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid mellom kultur- og skolesektoren på alle nivå. I Hedmark har Turneorganisasjonen hovedansvaret for å gi alle barn og unge kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS-ordningen.

Bilde ikke tilgjengelig Kunstnerstipend

Det er for 2015 ikke lyst ut stipend. Eventuelle stipend vil bli kunngjort her.

 

Bilde ikke tilgjengelig Fylkeskulturprisen

Fylkeskulturprisen ble utdelt første gang i 1984. Prisen er på kr 100 000. Hedmark fylkeskommune ønsker at prisen skal være med å stimulere utviklingen av kulturlivet i fylket og være til inspirasjon og oppmuntring til nyskaping og ekstraordinær innsats.

Side 1 av 3 Neste