Effekt av ungdoms-OL i Norge

Unge ledere på kurs blir fulgt opp mot Ungdoms-OL og lokale arrangementer gjennom en egen mentorordning. Dag Vidar Hanstad, Sport Management Norges Idrettshøgskole, har utarbeidet en rapport fra Lederkurs ungdom på Elgstua Elverum 25.-27. april.

Oppfølging av kursdeltagere gjennom en egen mentorordning kan bli en suksess.

Det er knyttet store forventninger til nytenkningen om å rekruttere unge ledere til idretten
og at de unge lederne blir fulgt opp vis a vis

-          Ungdoms-OL 2016

-          Lokale arrangementer

-          Lokale idrettslag virksomhet

Det er knyttet forventninger til oppfølgingen opp mot lokale idrettslag, lokale arrangementer og ulike funksjoner i ungdoms-OL. 

Norges Idrettsforbund, mentorene, Idrettens Kompetansesenter Innlandet og Hedmark fylkeskommune, skal med felles innsats klare å hjelpe de unge lederne til å finne oppgaver – til glede for ungdoms-OL og til den lokale idretten i Hedmark.  

 

Mentorer Hedmark:  Morten Gustu (Østerdalen), Ingunn Fossmellem (Glåmdalen) og Mette Thorslund (Hamar-regionen).

Mentor for unge ledere fra  Oppland: Lars Lileberg.