Fylkesbiblioteket

Hedmark fylkesbibliotek er et utviklings- og kompetansesenter for kommunale og fylkeskommunale bibliotek i Hedmark. Virksomheten er hjemlet i Lov om folkebibliotek av 1.1.2014. 

Juss i ABM-sektoren

Nasjonalbibliotekets jurister holder kurs i opphavsrett og personvern samt annen relevant lovgivning innenfor ABM-sektoren, Hamar 20. oktober.

Fylkesbiblioteket lyser ut tilskudd til samtaler/debatt i folkebibliotek i Hedmark

Temaene og målgruppene for debattene/møtene dere ønsker å arrangere, er opp til hvert enkelt bibliotek.

Bibliotekledermøte 2017

Velkommen til det årlige Bibliotekledermøte 25.april 2017 på Scandic Elgstua, Elverum. Alle biblioteksjefer i Hedmark er invitert. 

Ny norsk skjønnlitteratur 2016

Geir Vestad snakker om årets skjønnlitteratur.

IBBY 2016

Presentasjonen av høstens nye barne- og ungdomsbøker 15. november

Innlandet på bibliotektoppen

Hedmark og Oppland har til sammen 18 bibliotek blant topp 50 i årets kulturindeks. På topp troner Tynset bibliotek.

Informasjonsmøte om ny rammeavtale for bibliotektransport

1. november trer ny rammeavtale for bibliotektransport i kraft. I den forbindelse holder fylkesbiblioteket og Norsk bibliotektransport et åpent informasjonsmøte for alle deltakerbibliotek i Hedmark.

Program til oppstartsamling i studiets Modul 2

Fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland i samarbeid med Nyweb ønsker velkommen oppstartsamling i Veiledning, læring og evaluering i en digital skolehverdag - et studie i læringsfremmende veiledning med eleven i sentrum. 

Side 1 av 20 Neste