Tilskudd

Søknadsfrister

  • Midler til kompetanseheving: løpende søknadsfrist

Søke tilskudd

Rapportere og få utbetalt tilskudd

  • Når kompetanseheving/møtet/konferansen er gjennomført, send inn rapport og refusjonskrav: (skjema)

Tildelinger

Prosjekter vi støtter og stipendene vi deler ut finner dere i menyen til venstre. Fra og med 2016 gir vi tilskudd til kompetanseheving. Vi har lagt ut en liste over tildelingene fra og med 2010.Vi legger ut rapportene fra de ulike kompetansehevingstiltakene etterhvert.

      

Retningslinjer for midler til kompetanseheving ved bibliotek

Folkebibliotek og bibliotek i videregående opplæring i Hedmark kan søke om tilskudd til kompetanseheving. 

Hvor kan en søke midler til bibliotekformål?

Fylkesbiblioteket hjelper bibliotekene i fylket med råd og veiledning når det gjelder å søke tilskudd.