Fylkeskulturprisen

Fylkeskulturprisen ble utdelt første gang i 1984. Prisen er på kr 100 000. Hedmark fylkeskommune ønsker at prisen skal være med å stimulere utviklingen av kulturlivet i fylket og være til inspirasjon og oppmuntring til nyskaping og ekstraordinær innsats.

Ansiktsmaske Kulturprisen

 

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner med tydelig og sterk tilknytning til Hedmark. Den kan også i spesielle tilfelle tildeles grupper, organisasjoner, lag og foreninger.

 

Prisvinneren mottar også en keramisk maske laget av kunstneren Astrid Grue fra Dalsbygda. Kunstverket er et kvinneansikt som skal symbolisere Hedmark.

 

En jury vurderer de aktuelle kandidatene og avgjør hvem som skal tildeles prisen. Så snart juryen har fattet vedtak i saken, vil dette bli offentliggjort. Juryen består av fylkesordfører, fylkesråd med ansvar for kultur, samt 3 representanter valgt av og blant fylkestingets medlemmer. Juryen ledes av fylkesordfører. Kulturprisen skal fortrinnsvis deles ut av fylkesordføreren på det siste fylkestinget i året.

 

Fristen for å sende inn forslag er 15. september.

Grunngitt forslag sendes:  postmottak@hedmark.org eller Hedmark fylkeskommune, pb 4404, bedriftssenteret, 2325 Hamar.

 

Årstall

Kulturprisvinner

2016

Bernt Ola Volungholen

2015

Frida Ånnevik

2014

Jo Øvergaard 

2013

Marja Helena Fjellheim Mortensson

2012

Therese Johaug

2011

Turnekompaniet

2010

Geirr Lystrup

2009

Guren Hagen

2008

Mjøsensemblet

2007

Levi Henriksen

2006

Marie Silje og Håkon Samuelsen

2005

Knut Faldbakken

2004

Ole Ivars

2003

Elias Akselsen

2002

Hanne Borchrevink og Tore Hansen

2001

Katthult

2000

Åsnes Finnskog Historielag

1999

Ane Henden Motzfeldt, Marianne Skåden, Kåre Nordseth, Ted Martin Granlund, Anders Kippersund

1998

Britt Karin Larsen

1997

HemArt – Wenche Eckhoff, Finn Aage Andersen, Knut Wold

1996

RingsakenOperaen

1995

Aasta Holt

1994

Vidar Sandbeck

1993

Tor Karseth

1992

Tone Hullbækmo

1991

Frode Haltli

1990

Rolf Jacobsen

1989

Unni Lise og Ola Jonsmoen

1988

Ragnhild Bratberg

1987

Dagfinn Grønoset

1986

Ragnar Røgeberg

1985

Knut Frøysaa

1984

Hans Børli

Disse har mottatt kulturprisen