Kultur på tur

Prosjektet Kultur på tur ønsker å tilgjengeliggjøre gode, varierte kulturtilbud på flere steder i alle kommuner i Hedmark. Vi håper dermed å kunne glede flere og nye publikumsgrupper med inspirerende opplevelser der folk bor. Et aktivt og mangfoldig kunst- og kulturliv av høy kvalitet er målet for Hedmark fylkeskommunes kultursatsing. Kultur på tur vil være med på å oppnå dette målet.

Kultur på tur

Det begynte med ordet...

Fylkesbiblioteket i Hedmark begynte i 2014 et samarbeid med Turnéorganisasjonen, da under prosjektnavnet "Ord underveis". Forfattere og andre kunstnere, som allerede var på skoleturné i fylket i regi av Den kulturelle skolesekken, holdt på kveldstid arrangementer i bibliotekene i nærheten. Responsen på samarbeidet har vært svært positiv. Turnéorganisasjonen fikk tilgang til flere formidlingsarenaer, kunstnerne fikk flere oppdrag, bibliotekene kunne tilby mer aktivitet, og publikum fikk flere kulturopplevelser i eget nærmiljø.

Prosjektet utvides

Vårt nye prosjekt, "Kultur på tur", er en utvidelse av det opprinnelige konseptet. Kultur på tur har inngått samarbeid med Teater Innlandet, Kunstbanken og Anno museum, i tillegg til Turnéorganisasjonen. Disse institusjonene har allerede i en årrekke levert kulturelt innhold av høy kvalitet til et stort publikum. Nå vil de kunne glede enda flere.
Ikke bare blir kulturtilbudet nå utvidet gjennom flere samarbeidsparter, vi ønsker også å spre våre tilbud til flere formidlingsarenaer. Kulturtilbudene kan nemlig inngå i Den kulturelle spaserstokken, og kan foregå i og utenfor kommunenes alders- og sykehjem til glede for et eldre publikum.

Sammen med våre samarbeidsparter plukker Kultur på tur  ut kunstnere, utstillinger og forestillinger som kan passe for formidling i mindre lokaler, og til et voksent publikum. Vi har som ambisjon å kunne tilby et rikholdig program til kommunene hvert halvår, til bruk i bibliotekene, og til Den kulturelle spaserstokken.

Våre samarbeidsparter

Turnéorganisasjonen
Turnéorganisasjonen formidler profesjonell kunst og kultur til barn og ungdom i Hedmark, hovedsakelig gjennom Den kulturelle skolesekken.
Se http://www.turneorg.no/

Teater Innlandet
Teater Innlandet er et profesjonelt teater for Hedmark og Oppland som formidler scenekunst av høy kvalitet. Institusjonen produserer og programmerer scenekunst i egen regi, eller i samarbeid med andre.
Se http://www.teaterinnlandet.no/

Kunstbanken
Kunstbanken tar sikte på å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk, med hovedvekt på eksperimentell og nyskapende kunst. Gjennom et vidt spekter av formidlingstiltak viser institusjonen både norsk og internasjonal samtidskunst.
Se http://kunstbanken.no/

Anno museum (fra våren 2017)
Anno museum er et av Norges største museer, og favner et bredt spekter av kultur- og naturhistorie med lokal, regional og nasjonal betydning. Museets visjon er “Kunnskap om fortid – engasjement i samtid”. Museet ble etablert i 2009, som en konsolidering av flere store og små museer i hele Hedmark, da under navnet Hedmark fylkesmuseum.
Se http://annomuseum.no/

Bestilling

Sjekk på kalenderen i den aktuelle programoversikten hvor de ulike tilbudene befinner seg til enhver tid. Er ditt bibliotek/din institusjon i rimelig nærhet, kan du bestille arrangementet gjennom Kultur på tur.

Ønsker du å vise noen av Kunstbankens utstillinger i ditt bibliotek/din institusjon? Ta kontakt med Kultur på tur. Vi vil sette opp turnéruter når vi har oversikt over interessentene.

Kultur på tur formidler kontakt mellom bibliotek/institusjon, og den som har kulturtilbudet. De praktiske detaljene kan da enkelt ordnes i direkte dialog.

Markedsføring

Du vil få tilsendt nødvendig markedsføringsmateriell, men du skal selv stå for markedsføringen av ditt arrangement.

Økonomi

Kultur på tur kan dekke utgifter knyttet til de tilbudte arrangementene. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Kunstbankens vilkår for lån av utstillinger

Forsikring
Kunstbanken har forsikringsansvaret for kunsten under transport, men ikke på utstillingsstedet. Ønsker du å vise en av Kunstbankens utstillinger, må du selv ordne forsikring av verkene. Dette har blitt gjort av flere bibliotek i Hedmark tidligere, og skal ikke by på problemer.  Forsikringsverdien av kunstverkene vil bli opplyst fra Kunstbanken. 

Transport
Kunstverkene transporteres i en egen koffert. En instruksjon om hvordan forsikrede verk skal pakkes for transport, vil følge med utstillingen.

Mellom biblioteker benyttes bibliotekenes egen transporttjeneste. Andre institusjoner må benytte sine egne transportmuligheter. Du har ansvaret for å få transportert kofferten til avtalt tid til neste visningssted. Siste visningssted sørger for transport tilbake til Hamar bibliotek.

Tilstandsrapport
Når utstillingen mottas, og før den sendes videre, skal du lage en tilstandsrapport for kunstverkene. Rapportene skal inneholde tidfestede, digitale bilder av verkene på begge tidspunktene.

Evaluering
Kunstbanken ønsker en evaluering av prosjektet fra de ulike utstillingsstedene. Til dette har Kunstbanken utformet et enkelt skjema. Her skal også besøkstallet oppføres.