Kulturinstitusjoner

Hedmark fylkeskommune har bidratt til å etablere, og sitter i styret til følgende institusjoner:

  • Turnéorganisasjon for Hedmark
  • Musikk i Hedmark
  • Teater Innlandet
  • Hedmark kunstsenter Kunstbanken

Disse institusjonene er alle sentrale aktører i kunstformidlingene i fylket. De er alle organisert som stiftelser, og får økonomisk støtte fra fylkeskommunen. 
I tillegg er Hedmark fylkeskommune en viktig økonomisk bidragsyter for:

Turnéorganisasjon for Hedmark

Turnéorganisasjonen logo

Turnéorganisasjonen for Hedmark har som primæroppgave å sende profesjonelle kunstnere på turné til grunnskolene i fylket. Turnéorganisasjonen for Hedmark formidler hele bredden av kunstuttrykk: musikk, teater, dans, billedkunst og kunsthåndverk, litteratur og produksjoner der flere kunstarter smelter sammen. Turnéorganisasjonen har som hovedutfordring å opprettholde oppslutningen om og kvaliteten på skolepakka for grunnskolen og videregående opplæring. Sentralt er også å videreutvikle samarbeidet med skoler og andre aktører i Den kulturelle skolesekken.

Skolepakka 
Skolepakka fra Turnéorganisasjonen til elever i grunnskolen og i videregående opplæring gir hver elev et møte med profesjonell kunst 4-5 ganger i året. Av dette er det to konsertbesøk i samarbeid med Rikskonsertene, et besøk av en teater/danseforestilling, et billedkunst/kunsthåndverkbesøk og et litteraturformidlingsbesøk.
Andre arbeidsoppgaver for Turnéorganisasjonen er gjennomføringen av fylkesmønstring for Ungdommens Kulturmønstring og kulturleir på sommeren i samarbeid med Värmland.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Turnéorganisasjonen.

Musikk i Hedmark

Målene for Musikk i Hedmark er å gi et konserttilbud til hele fylket, slik at befolkningen kan oppleve musikk skapt i Hedmark. Stiftelsen skal tilføre fylket ny musikalsk og formidlingsfaglig kompetanse, men også stimulere og komplettere de allerede eksisterende musikkmiljøene i fylket. Musikk i Hedmark skal rekruttere kvalifiserte musikere og søke samarbeid med andre musikerordninger nasjonalt og internasjonalt.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Musikk i Hedmark.

 

Teater Innlandet

Teater Innlandet logo horisontalt

Teater Innlandet AS ble etablert 1. april 2010 og er et profesjonelt regionteater for Hedmark og Oppland med hovedbase på Hamar. Teatret produserer og programmerer scenekunst og turnerer i begge fylker. Hedmark og Oppland fylkeskommuner er likeverdige eiere av Teater Innlandet AS.

Teater Innlandet formidler både teater og dans. Repertoaret består av egenproduserte oppsetninger, samarbeidsproduksjoner og gjestespill. Teater Innlandet skal i hovedsak være et turnerende teater, men kan også ha stedfaste oppsetninger på repertoaret.

Teater Innlandet er den største kunstinstutusjonen i Hedmark og Oppland.

Teater Innlandet har overtatt Hedmark Teaters virksomhet gjennom en virksomhetsoverdragelse fra Hedmark Teater til Teater Innlandet.

Teater Innlandet har som visjon å vinne publikum med kunstnerisk mot og ny scenekunst. Hovedmålet for Teater Innlandet er å utfordre, fryde og forundre.
 
Mer informasjon finner du på nettsiden til Teater Innlandet.

Kunstbanken Hedmark kunstsenter

Kunstbanken logo

Kunstbanken tar sikte på å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk, herunder eksperimentell og nyskapende kunst fra Norge og resten av verden. I galleriet arrangeres det jevnlig utstillinger av billedkunst og kunsthåndverk. 
Det avholdes også konserter, teaterforestillinger, litteraturkvelder, foredrag og møter av forskjellige slag.

 I tillegg har Kunstbanken en egen restaurant med fristende meny og en kunstbutikk med et variert utvalg av kunstneriske uttrykk til salgs.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Kunstbanken.