Sørsamisk kulturell aktivitet

Hedmark fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Sametinget, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland fylkeskommuner. Fylkeskommunen mottar årlig ca. 140 søknader om støtte til ulike kulturaktiviteter.

Søknadene gjenspeiler et stort mangfold både i omfang og kreativitet, og gir et godt bilde av hvor viktig kultur er som identitetskaper. Hedmark fylkeskommune bevilger i tillegg øremerkede midler til konkrete prosjekter knyttet til samarbeidsavtalen for Sørsamisk område.