Utvikling av scenekunstmiljøene i Hamarregionen og Sør-Østerdalsregionen

Hedmark fylkeskommune har etablert denne tilskuddsordningen for å ivareta de frie teatergruppene, amatører, spel og større regionale oppsetninger i regionene Hamar og Sør-Østerdalen.  

Teatermasker

Hovedmålsettingen for ordningen er å bidra til å heve det kunstneriske nivået på scenekunstproduksjoner slik at publikum og utøvere gis størst mulig kunstnerisk opplevelse. For å kunne heve fagkompetansen til scenekunstgruppene kan midlene brukes til å skaffe gruppen kompetanse på felt som scenografi, koreografi, lys, lyd eller regi. Midlene skal altså ikke brukes til direkte kjøp av disse tjenestene, men til intern opplæring/kursing på disse områdene. Det gis derfor heller ikke tilskudd til lokalleie eller innkjøp av teknisk utstyr eller kostymer. 
Se ordningens retningslinjer for mer informasjon.