Voksenopplæring

Hedmark fylkeskommune ivaretar voksnes behov for opplæring, gjennom tilbud om veiledning, realkompetansevurdering og videregående opplæring for voksne ved Sentrene for voksnes læring.

Fagskolen i Innlandet blir etablert 01.01.12.

 

I Hedmark vil Fagskolen Innlandet samarbeide med Sentrene for voksnes læring om å tilby fagskoleopplæring.

 

Hedmark fylkeskommune forvalter tilskuddet til fagskoleopplæring i helse- og oppvekstfag, Det er både offentlige og private tilbydere som gis tilskudd.

 

Forutsetningen for å kunne søke om tilskudd er at opplæringen er NOKUT-godkjent.

 

Hedmark fylkeskommune er en av landets få fylkeskommuner som gir tilskudd til studieforbundene som er tilknyttet VOFO