Plan til høring

Plan for inkludering og likestilling i Hedmark 2014 – 2017, har vært lagt ut på begrenset høring i perioden 1. april – 1. mai 2014.

Fylkestinget vedtok planen på sitt møte i 12.juni 2014.