Prosjekter

VIDEREUTDANNING I FLERKULTURELL FORSTÅELSE
September 2013 – november 2014

Hedmark fylkeskommune har i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus kommunene, igangsatt et kompetansehevingsprosjekt som tilbyr offentlige ansatte i fylke videreutdanning i flerkulturell forståelse.

Studiet Flerkulturell forståelse skal bidra til å styrke det offentliges handlingsberedskap og handlingskompetanse innen det flerkulturelle arbeidsfeltet. I tillegg skal videreutdanningen bidra til å forebygge etnisk diskriminering, styrke integrerings- og kvalifikasjonsarbeidet og redusere problemfokuserte oppfatninger om etniske minoriteter i lokalsamfunnet.
Målgruppe for studiet er kommuner, fylkeskommunale enheter/institusjoner, NAV, kulturinstitusjoner og andre offentlige sektorer i Hedmark.  Studiet retter seg mot ansatte som arbeider med flerkulturelle oppgaver eller yter tjenester til alle brukergruppene uansett bakgrunn.Studiet er en videreutdanning på høgskole/universitetsnivå.  Studiet startet i september 2013, og det avsluttes i november 2014. Studiet består av til sammen
18 felles undervisningsdager delt på hele studieperioden. Forelesningene vil foregå i Hedmark fylkeshus, Parkgata 64, Hamar.Høgskolen i Oslo og Akershus har fått oppdrag fra Hedmark fylkeskommune til å utvikle og gjennomføre en modul basert og tilrettelagt videreutdanning i flerkulturell forståelse i Hedmark i perioden 2013- 2014. Fagansvarlig for studiet er Høgskolen i Oslo og Akershus.Videreutdanningen er finansiert av Hedmark fylkeskommune.