Konferanser og seminarer

Vår enhet arrangerer ulike seminarer og konferanser.

Nedenfor vil du finne informasjon om påmelding og program samt referater fra avholdte samlinger.

Fagdag kulturinstitusjoner
Fagdag for kulturinstitusjoner og festivaler 2016

Presentasjonen fra fagdagen for kulturinstitusjoner og festivaler 20. oktober finner dere her

Migrasjon og integrasjon - i det lange løp

Høgskolen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune arrangerer åpent fagseminar om migrasjon og integrasjon den 18. oktober. 

Sprek i eget nærmiljø
Konferansen Sprek i eget nærmiljø

Oppland og Hedmark fylkeskommuner arrangerer hvert år en samling for kommunale saksbehandlere med ansvar for idrett og friluftsliv. "Sprek i eget nærmiljø" var tittelen på samlingen på Hamar 6.-7. september 2016. Presentasjoner fra foredragene er koblet til programmet nedenfor. 

Banner med tekst Kulturkonferansen 2016
Fylkeskulturkonferansen 2016

Årets kulturkonferanse er i Fylkeshuset i Hamar 27. - 28. april.

Fylkeskulturkonferansen 2015

Tema for konferansen var Kultur inn i framtida. Konferansen fant sted på Vinger hotell i Kongsvinger 16.-17. april 2015.
På denne siden finner du programmet og lenker til foredragene og bilder fra konferansen.  

Bli god en leder for frivillig arbeid?

Hedmark fylkeskommune bevilget gjennom sin satsing på Ungdom-OL 2016 penger til utvikling av et studie ved Høgskolen i Hedmark. Målet for studiet er å øke kompetansen innenfor frivillig arbeid med fokus på idrett og kultur. Du kan nå søke opptak til studiet i Frivillighetsledelse. 

Bilde ikke tilgjengelig Presentasjoner fra "Den store tilskuddsdagen"

Under følger presentasjoner fra dagen: