Bli god en leder for frivillig arbeid?

Hedmark fylkeskommune bevilget gjennom sin satsing på Ungdom-OL 2016 penger til utvikling av et studie ved Høgskolen i Hedmark. Målet for studiet er å øke kompetansen innenfor frivillig arbeid med fokus på idrett og kultur. Du kan nå søke opptak til studiet i Frivillighetsledelse. 

I norsk idrett er det knyttet store utfordringer til ledelse, administrasjon og budsjettstyring, og det å gjennomføre gode arrangementer tilpasset ulike målgrupper. På et generelt grunnlag henger dette sammen med en negativ samfunnstrend i antall frivillige og antall aktivitetstilbud. Men like viktig er de frivilliges kompetanse og status. De frivillige har en sentral rolle i norsk idrett.

Studiet i Frivillighetsledelse er et viktig bidrag for å skape inspirasjon og motivasjon, og for å høyne kompetansen blant ledere og arrangørfunksjonærer i regionen.

Målet er å investere i kompetanse som idretten kan dra nytte av lokalt og regionalt, og kompetanse som forblir i regionen.

Hvem kan søke?

Alle med interesse for frivillig arbeid i samfunnet - med særlig fokus på idrett og kultur - og som ønsker en formell kompetanse som leder. Studiet er særlig tilrettelagt for deg som er, eller ønsker å bli, leder, tillitsvalgt og/eller arrangør innen frivillig arbeid

Faglig innhold

Norsk frivillighet i et historisk, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
Arrangements- og hverdagsfrivillighet innen idrett og kultur
Motivasjon for frivillighet
Ledelse av frivillige organisasjoner
Ledelsesteori

Søknadsfrist: 1. juni

 

For mer informasjon eller søke opptak se studiets hjemmeside