Presentasjoner fra Fylkeskulturkonferansen 2017

Her er noen presentasjoner og linker til mer informasjon etter Fylkeskulturkonferansen i Elverum. 

Dag Olav Koppervik 

Spesialrådgiver Reiseliv
Innovasjon Norge  Hedmark/Innlandet

Erik Lukashaugen 
Leder

Kulturturisme/kulturarv 

OpplevKulturNorge

http://kunnskapsverket.org/forskning/opplev-kulturnorge-fase-3

 

Virkemidler for kulturelle næringer  

http://kunnskapsverket.org/forskning/virkemidler-kulturelle-naeringer-rekkevidde-og-presisjon

 

Utfordringer for små og mellomstore kulturbedrifter 

Hvordan lykkes stort som små

http://kunnskapsverket.org/forskning/hvordan-lykkes-stort-som-sma

 

Co-working/samlokaliseringer/hubber 

Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer

http://kunnskapsverket.org/forskning/bedre-sammen-en-studie-av-kulturrelaterte-samlokaliseringer

 

Film og filmturisme 

Når film blir mer enn bare film

http://kunnskapsverket.org/forskning/nar-film-blir-mer-enn-bare-film