Migrasjon og integrasjon - i det lange løp

Høgskolen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune arrangerer åpent fagseminar om migrasjon og integrasjon den 18. oktober. 

Program

10.00: Åpning og velkommen v/ fylkeskommunen og høgskolen

10.10: Migrasjon og integrasjon i det lange løp – i verden og i Hedmark. Seniorrådgiver Mostafa Pourbayat, Hedmark fylkeskommune.

10.30: Hvordan har det gått? Intervju med unge voksne innvandrere som har vært mange år i Norge.

11.00: Betydningen av tilhørighet. Lærdommer fra barn med migrasjonsbakgrunn som bor på mindre steder. Universitetslektor Birgitta Ljung Egeland fra Universitetet i Karlstad

12.00: Enkel lunsj

12.45: Hvordan gjør vi det i praksis i bedriftene? Erfaringer, utfordringer og policy. Et eksempel en bedrift i Hedmark

13.15: Hvor lang tid tar det å lære et nytt språk? Førsteamanuensis Gunhild Tveit Randen fra Høgskolen i Hedmark.

14.00: Hva er det som fremmer integrasjon i det lange løp? Oppsummering og sluttkommentar fra hoved innledere

14.30 Program slutt

Seminaret er gratis og holdes på Høgskolen i Hedmark, campus Hamar. Auditorium 2. Pga. serveringen ønsker vi påmelding til: kari.nes@hihm.no eller camilla.ostmo@hedmark.org innen 12. oktober Vi tar forbehold om små endringer i programmet.