Presentasjoner fra "Den store tilskuddsdagen"

Under følger presentasjoner fra dagen:

EØS – penger og muligheter,samarbeid og kompetanse, hvordan finne prosjektpartner http://kulturradet.no/eos-midlene

Norsk kulturråd

 

Norsk kulturfond – hvordan søke støtte? Søknader og tildeling fra Norsk kulturråd – statistikk

Norsk kulturråd

 

En «ny» verden full av penger, Anders A. Vik

Kristiansund kommune

 

Ut og skrive søknader – hva så? Fylkessjef for kultur, bibliotek og kompetanse, Randi Langøigjelten

Hedmark fylkeskommune