Søke tilskudd

Enheten Kultur, Bibliotek og Kompetanse forvalter midler som skal fordeles gjennom ulike tilskuddsordninger. En oversikt over alle fylkeskommunale tilskuddsordninger finner du her.

Bilde ikke tilgjengelig Den kulturelle skolesekken - utviklingsmidler 2018 / 2019 (20)

Hedmark fylkeskommune tildeler midler til produksjon og/eller formidling beregnet på elever i grunnskolen. Utviklingsmidlene er en del av de statlige spillemidlene Hedmark fylkeskommune mottar til arbeidet med Den kulturelle skolesekken.

Bilde ikke tilgjengelig Retningslinjer for generelle kulturmidler

Tilskuddsordningen for generelle kulturmidler er forankret i “Strategisk Kulturplan for Hedmark 2011 – 2014” hvor det i visjonen sies at “Hedmark skal ha et mangfoldig kunst- og kulturliv som utfordrer, begeistrer og foredler”. 

Bilde ikke tilgjengelig Retningslinjer for tilskudd til arrangementsutvikling i Hedmark - idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Overordnet mål: Hedmark fylkeskommune ønsker å stimulere arrangørmiljøer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som bidrar til å gjøre Hedmark attraktivt for store arrangement.

Bilde ikke tilgjengelig Stolpejakt – retningslinjer og kriterier for søknad

Frivillige lag og foreninger kan søke om midler for å videreføre eller innføre stolpejakt i sin kommune. Søknadsfrist er 15. mars.

Bilde ikke tilgjengelig Eksternt tilskudd til bibliotek

Utover Nasjonalbibliotekets egne utviklingsmidler finnes følgende statlige tilskuddsordninger som kan være særlig aktuelle for folke- og fylkesbibliotekene.

Retningslinjer for tilskudd - profesjonell musikk

Denne tilskuddsordningen skal bidra til utvikling og formidling av musikkproduksjoner i Hedmark.

Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer

Hedmark fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer. Målet med tilskuddsordningen for kulturarenaer er å skape gode kulturelle møteplasser. Dette gjøres gjennom bidrag til utvikling av ulike kulturarenaer som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen.

Dansende barn
Retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Hedmark fylkeskommune har en støtteordning der det er mulig å få tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter. 

Forrige Side 2 av 3 Neste