Eksterne tilskuddsytere

I tillegg til Hedmark fylkeskommunes egne tilskuddsordninger finnes det en rekke andre finansieringskilder som kan være aktuelle å søke på. Denne lista er neppe uttømmende, men gir en god oversikt over de største tilskuddsytere.

Eksterne tilskuddsytere 

 1. Sparebankstiftelsen
 2. Sparebanken Hedmark
 3. Gjensidigestiftelsen
 4. Tryg Almennyttige Stiftelse
 5. UNI Stiftelsen
 6. IF Trygghetsfond
 7. Hydro sponsorvirksomhet
 8. Skagen Fondet
 9. Frifond.no
 10. Kraftleverandørene (se oversikt over alle på http://www.byttestrom.no/)
 11. IMDI
 12. Helsedirektoratet
 13. Bufetat
 14. Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner (oversikt over mange ordninger)
 15. Innovasjon Norge
 16. Danske Bank Engasjement
 17. Kulturrådet
 18. Nasjonalbiblioteket
 19. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
 20. Nordisk Kulturfond
 21. Musikkutstyrsordningen
 22. Sametinget
 23. Aktiv Ungdom
 24. Kavlifondet
 25. Leverandører til kommunen (ta kontakt med din kommune for oversikt over deres leverandører/rammeavtaler).
 26. Extrastiftelsen
 27. Fritt Ord
 28. GRIEG Foundation 
 29. Næringsfond (regionale og kommunale (ikke alle har info på sine nettsider)):
  1. Trysil
  2. Engerdal
  3. Åmot
  4. Stor-Elvdal
  5. Rendalen
  6. Folldal
  7. Alvdal 
  8. Tynset
  9. Tolga
  10. Os
  11. Eidskog
  12. Kongsvinger
  13. Grue, Åsnes, Våler: Solørfondet
  14. Nord-Odal
  15. Elverum
  16. Sør-Odal
  17. Ringsaker

   

Sjekk også:

Støtteordninger i Norden

Skal du samarbeide med flere land i Norden? Se oversikt over nordiske støtteordninger

Noen skandinaviske enkelt-ordninger: